Pujar

Política de privacitat

A efecte del que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal Equipacions.club, SL, amb CIF: B-67413138 informa l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractats amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIO I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Equipacions.club, SL.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de Equipacions.club, SL.. amb CIF B-67413138 i direcció en Av. Eduard Toldrà 119 – 08800, Vilanova i la Geltrú – BARCELONA – , tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.
L’Usuari que envia la informació a Equipacions.club, SL. és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se Equipacions.club, SL. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Equipacions.club, SL. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera a Equipacions.club, SL. de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Equipacions.club, SL. sempre que procedeixi de fonts alienes a Equipacions.club, SL.

Cessió de dades a tercers.
Equipacions.club, SL. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
En tot moment, podrà Vostè exercitar els seus drets:

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquests. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a Equipacions.club, SL. amb CIF B-67413138 i adreça en Av. Eduard Toldrà 119 – 08800, Vilanova i la Geltrú – BARCELONA – , també pot enviar un email a: info@equipacions.club

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@equipacions.club indicant BAIXA en l’assumpte

Pot consultar la INFORMACION AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-l’hi al nostre personal, o bé al correu electrònic info@equipacions.club indicant en l’assumpte: INFORMACION AMPLIADA.

Acceptació i Consentiment.
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de ( Equipacions.club, SL.), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Equipacions.club, SL. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Equipacions.club, SL. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica